De oppgitte prisene forutsetter at foto/video kreditering oppgis med: © Foto: Gunnar Kopperud/Fotografgunnarkopperud.no og/eller:
© Foto: Sven-Erik Knoff | www.fotoknoff.no 

Det følger av § 3 i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. at opphavmann har krav på å bli navngitt.
Artikkel om opphavsrett fra Wikipedia.
Ved manglende kildehenvisning/kreditering beregnes et tilleggshonorar på 100% av kommersiell lisens.
Fotokreditering skal være godt synlig og lesbart.
Lisens for bruk av bilder/video gjelder for en gangs bruk om ikke annet er avtalt. Bilder skal slettes etter bruk.

Levering av digitale media

Digitale media leveres på nett via Filemail.no., WeTransfer.com, eller på OneDrive.
Media er tilgjengelig for nedlasting i 30 dager.

Nettsider og sosiale medier

Bilder til nettsider og sosiale medier leveres i sRGB JPEG format skalert til maks 2048pixler i lengste side.

bryllupsalbum

Vi kan være behjelpelige med å sende bestilling på bryllupsalbum, takkekort med mer.

Video

Video leveres i ulike formater og størrelser etter bruksområde. Eksempler: .mov / .mp4 / H.265 – 720p / 1080p / 3K / 4K

Fotografens bruk til egen markedsføring

Fotografen forbeholder seg retten til å benytte bilder til egen markedsføring på sine nettsider, i sosiale medier og i trykksaker.

Dette omfatter også beskrivelse av oppdraget, navnet på oppdragsgiver og link til oppdragsgivers nettsted.

Om dette ikke er ønskelig må dette avtales spesielt.

IKKE TILLATT BRUK

  • Videresalg, omlisensiering, redistribusjon uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
  • Avledet arbeid/manipulering, og videresalg eller redistribusjon av slikt avledet arbeid er ikke tillatt.
  • Media kan ikke brukes i en pornografisk, obskønt, ulovlig, umoralsk, injurierende eller ærekrenkende måte.
  • Media kan ikke inngå i varemerker, logoer eller tjenestemerker.
  • Bilder med vannmerke/visningsbilder skal kun benyttes til utvelgelse eller skisseformål.